Het Nederlandse zorgstelsel staat al geruime tijd bovenaan de jaarlijkse Euro Health Consumer Index (EHCI). Het stelsel biedt Nederlanders toegang tot basisgezondheidszorg, gefinancierd door verzekeraars. Zorginstituut Nederland heeft een belangrijke positie in dit systeem. Samen met een aantal andere overheidsorganisaties zorgt het Zorginstituut ervoor dat de gezondheidszorg in Nederland goed, beschikbaar en betaalbaar is en blijft.

Het Zorginstituut adviseert onder meer over het basispakket aan zorg, waarin kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid in balans zijn en waarvoor maatschappelijk draagvlak bestaat, maar voert ook regelingen uit voor verschillende groepen, zoals verzekerden in het buitenland. Daarnaast bevordert het Zorginstituut de kwaliteit van de zorg en stimuleert het de toegankelijkheid van begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van geleverde zorg.

“Dankzij storm is onze organisatie beter telefonisch bereikbaar en is er een goede routering door het gebruik van het keuzemenu. In de praktijk hadden we een goede opvang tijdens een eerdere grote stroomuitval in Noord-Holland.”

© 2021 CONTENT GURU