SHDH zocht een oplossing waarbij de specialisten ouderengeneeskunde onder één 088-nummer bereikbaar zijn.
Cliënten bellen via het 088-nummer naar SHDH en worden
met behulp van de storm-Roostermodule automatisch doorgeschakeld naar de dienstdoende arts.

De cliënten bellen nu een 088-nummer waarbij zij direct de
zorgverlener te spreken krijgen. Buiten openingstijden wordt de cliënt direct
doorverbonden met de centrale post aan de hand van een rooster. Hierdoor gaan er geen calls meer verloren en
wordt de dienstdoende medewerker te allen tijde bereikt.

Klantcase

Jaap van Wijland,
Senior ICT-medewerker van SHDH;

‘Voor SHDH betekent het dat het wijkteam zelfstandig en
direct de bereikbaarheid kan inregelen. Dit kan zonder
tussenkomst van een facilitair- of telecombeheerder.
Dus geen lange communicatielijnen meer met het
doorgeven van roosterwijzigingen. En geen wachttijden
meer omdat beheerders roosters moeten aanpassen
cq in de PABX moeten inloggen om mobiele of vaste
nummers te wijzigen. Dit betekent minder kosten
omdat er minder medewerkers bij betrokken zijn. En
geen tot weinig overlast voor de cliënten omdat ze
direct de juiste medewerker(s) aan de telefoon krijgen.’

Download

© 2021 CONTENT GURU