Privacy - en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid regelt de verzameling, de opslag en het gebruik van persoonlijke informatie die door ons, Content Guru Limited, wordt verzameld via onze website www.contentguru.nl (de “website”). Het geeft u informatie over de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen, hoe wij uw persoonlijke informatie opslaan en gebruiken en uw rechten om uw persoonlijke informatie die wij over u hebben te controleren.

Lees dit privacy- en cookiebeleid aandachtig door – door deze website te bezoeken of er door te surfen, bevestigt u dat u dit privacy- en cookiebeleid in zijn geheel hebt gelezen, begrepen en ermee instemt. Als u niet akkoord gaat met dit privacy- en cookiebeleid in zijn geheel, mag u deze website niet gebruiken.

Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 11 juni 2018. Gelieve regelmatig terug te komen om op de hoogte te blijven van updates van dit privacy- en cookiebeleid.

Wie we zijn

Content Guru Limited (“wij”, “onze”, “onze”, “ons”) is een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales (registratienummer 05653869), met maatschappelijke zetel in Radius Court, Eastern Road, Bracknell, Berkshire, RG12 2UP.

Wij respecteren uw recht op privacy en zullen uw persoonlijke informatie die u ons verstrekt alleen verwerken onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke informatie die u ons via deze website verstrekt.

Als u vragen heeft over de manier waarop wij persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken, of als u andere vragen heeft over de privacy, neem dan contact met ons op via een van de volgende manieren:

 • Bel ons: +44 (0)1344 852350, of

 • E-mail ons: dpo@contentguru.com

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen

Wanneer u zich toegang verschaft tot en surft door deze website (inclusief wanneer u contact met ons opneemt en/of persoonlijke informatie aan ons verstrekt via de velden voor gegevensinvoer op de website), kunnen wij de volgende informatie van u verzamelen:

 • Uw naam;

 • Uw postadres;

 • Uw telefoon-, fax- en e-mailgegevens;

 • Gegevens over uw gebruik van onze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over wanneer en hoe u de website gebruikt, verkeersgegevens en/of uw geografische locatiegegevens.

We kunnen informatie die we van andere bronnen over u ontvangen combineren met de informatie die u ons geeft. Wij kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hieronder beschreven doeleinden.

Hoe we uw informatie kunnen opslaan en gebruiken

Wij kunnen uw hierboven vermelde persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om deze website voor u beschikbaar te stellen en u te voorzien van inhoud die is afgestemd op uw individuele smaak;

 • Om u te voorzien van diensten die u aanvraagt en uw feedback te krijgen over dergelijke diensten;

 • Om u te voorzien van informatie over andere goederen en diensten die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met de goederen en diensten die u al hebt gekocht of waarvoor u navraag hebt gedaan;

 • Wanneer u ons uw toestemming hebt gegeven om contact met u op te nemen (ook via SMS en e-mail) met andere producten en diensten waarvan wij denken dat deze u kunnen interesseren; en

 • Indien u ons uw toestemming hebt gegeven, om uw persoonlijke gegevens aan zorgvuldig gekozen derden bekend te maken, zodat zij contact met u kunnen opnemen (ook per SMS en e-mail) met producten en diensten waarvan zij denken dat deze u kunnen interesseren.

Openbaarmaking van uw informatie

Wij kunnen uw persoonlijke informatie, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) uw naam en adres, delen met elk lid van onze groep, ofwel onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en haar dochterondernemingen zoals gedefinieerd in s.1159 van de UK Companies Act 2006.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven, verkopen of verhuren, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven. Als u wel toestemming geeft, maar later van gedachten verandert, kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens en zullen wij dergelijke activiteiten staken.

Als een derde partij echter al (of vrijwel al) ons bedrijf en/of onze activa verwerft, kunnen wij uw persoonlijke informatie aan die derde partij bekendmaken in verband met de overname. We kunnen uw persoonlijke informatie ook openbaar maken wanneer we daartoe verplicht zijn door de toepasselijke wetgeving, door een overheidsinstantie of door een wetshandhavingsinstantie.

Ten slotte kunnen we ook geanonimiseerde gegevens over bezoekers van onze website verzamelen voor het verzamelen van geaggregeerde statistieken of rapportagedoeleinden. Geen enkel individu kan echter worden geïdentificeerd aan de hand van de geanonimiseerde gegevens die wij voor deze doeleinden verzamelen.

Internationale overdrachten

Het is mogelijk dat wij persoonlijke informatie die wij van u verzamelen, overdragen aan externe gegevensverwerkers die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie in verband met de bovengenoemde doeleinden. Door onze website te blijven gebruiken, stemt u ermee in dat wij dergelijke overdrachten uitvoeren. Houd er rekening mee dat landen die zich buiten de Europese Unie bevinden mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als het Verenigd Koninkrijk, maar wij zullen er wel voor zorgen dat dit privacy- en cookiebeleid van toepassing blijft op elke overdracht.

Cookies

Wij gebruiken cookies om u de beste ervaring te geven wanneer u onze website bezoekt en om ons in staat te stellen onze website te verbeteren.

Een cookie is een klein bestandje met letters en cijfers dat we op uw browser of de harde schijf van uw computer opslaan als u daarmee akkoord gaat. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer, maar bevatten geen persoonlijke informatie die door anderen kan worden gelezen.

Wij gebruiken de volgende cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor het functioneren van onze website. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies die u in staat stellen om in te loggen op beveiligde delen van onze website.

 • Prestatiecookies. Ze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers zich verplaatsen op onze website wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de werking van onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

De meeste webbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren als standaardinstelling. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u deze blokkeren door in uw browser de instelling te activeren waarmee u de instelling van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies (inclusief essentiële cookies) te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang hebt tot onze website of delen daarvan.

Veiligheid

Wij werken hard om uw gegevens veilig te houden. Wij gebruiken een combinatie van technische en organisatorische maatregelen om, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, te waarborgen. Geen enkele overdracht via het internet kan echter ooit worden gegarandeerd als veilig. Houd er daarom rekening mee dat wij de veiligheid van de persoonlijke informatie die u via het internet aan ons doorgeeft, niet kunnen garanderen.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij over u in ons bezit hebben en die u in het kader van het gebruik van deze website hebt verstrekt

 • Het recht om ons te vragen u te allen tijde kopieën te verstrekken van de persoonlijke informatie die wij over u in ons bezit hebben;

 • Het recht om ons te vragen om verouderde of onjuiste persoonlijke informatie die wij in ons bezit hebben te verwijderen, bij te werken en te corrigeren, en

 • Het recht om af te zien van alle marketingcommunicatie die wij (of een derde partij aan wie wij uw persoonlijke gegevens met uw toestemming hebben verstrekt) u kunnen toesturen.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens.

Sites van derden

Deze website bevat links naar andere websites die door derden worden beheerd. Houd er rekening mee dat dit privacy- en cookiebeleid alleen van toepassing is op de persoonlijke informatie die wij via deze website verzamelen en dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor persoonlijke informatie die derden via hun website verzamelen, opslaan en gebruiken. Lees altijd het privacy- en cookiebeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig door.

 • Een kort berichtje over kinderen

Wij verzamelen geen informatie van kinderen onder de 18 jaar die niet onder toezicht staan en zullen dit niet bewust doen. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u deze Website niet gebruiken tenzij u de toestemming hebt van en onder toezicht staat van een ouder of voogd.

Wijzigingen in ons privacy- en cookiebeleid

Alle wijzigingen die wij in toekomst aan ons privacy- en cookiebeleid aanbrengen worden op deze pagina bekendgemaakt. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen zijn. Als u de website blijft gebruiken na een wijziging van het privacy- en cookiebeleid, betekent dit dat u akkoord gaat met een dergelijke wijziging.

Privacybeleid voor sociale media-integratie:

Content Guru Limited (“CGL”) is een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 0565383869 en onze maatschappelijke zetel is in Radius Court, Eastern Road, Bracknell, Berkshire, RG12 2UP.

CGL is een aanbieder van cloud contactcenters en biedt onder andere een wereldwijd toonaangevend cloud contactcenter en een oplossing voor klantenbetrokkenheid die bekend staat als storm® CONTACTTM (“storm“). CGL heeft een Facebook-applicatie ontwikkeld (de “app”) om de functionaliteit van storm te verbeteren.

Zowel storm als de app zijn alleen beschikbaar voor gebruik door organisaties die geabonneerd zijn op storm (elk een “klant”) en die CGL gevraagd hebben om het Facebook account van de Klant te integreren met storm.

De app stelt de contactcenter-agenten van de klant in staat om berichten van Facebook-accounthouders (“gebruikers”) te zien op de Facebook-pagina van de klant (“klantenpagina”) en te reageren op dergelijke berichten via de klantenpagina met behulp van storm.

Wanneer een gebruiker met een klant communiceert via een klantenpagina, verwerkt CGL de persoonsgegevens van de gebruiker uitsluitend voor rekening van de klant met het oog op de uitvoering van de contractuele verplichtingen van CGL jegens de Klant.

Gebruikers die willen begrijpen hoe hun persoonlijke gegevens worden gebruikt, moeten het privacybeleid van de Facebook-accounthouder waarmee ze hebben gekozen om te communiceren lezen.

Als u contact met ons wilt opnemen over dit beleid kunt u naar ons schrijven op Radius Court, Eastern Road, Bracknell, Berkshire, RG12 2UP, of een e-mail sturen naar info@contentguru.com.