Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Welkom op onze website www.contentguru.nl (“Website”). Onze Website wordt aangeboden door Content Guru Limited, een bedrijf dat geregistreerd is in het Verenigd Koninkrijk onder bedrijfsnummer 0565383869 en dat gevestigd is in Radius Court, Eastern Road, Bracknell, Berkshire, Engeland RG12 2UP (“ons”, “wij” of kortweg “onze”). “U’ en ‘uw’ betekent u als gebruiker van onze Website. Ons e-mailadres is info@contentguru.nl.

Aanvaarding van de overeenkomst

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van onze Website, of u nu een gast of een geregistreerde gebruiker bent. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, mag u onze website niet gebruiken. U dient alle Algemene Voorwaarden te lezen voordat u onze website gebruikt. U dient ook een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden op te slaan en/of af te drukken voor toekomstig gebruik.

De privacy van uw persoonlijke informatie (zoals uw naam, e-mailadres, adres en andere contactgegevens) is belangrijk voor ons. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw gegevens verzamelen en gebruiken.

Deze Algemene Voorwaarden, samen met het Privacybeleid en eventuele bijbehorende disclaimers met betrekking tot onze Website zullen gezamenlijk worden aangeduid als de “overeenkomst”. Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen u en ons. Als u twijfelt over de voorwaarden, stuur dan een e-mail naar info@contentguru.nl of schrijf ons op het hierboven vermelde adres en wij zullen proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Wijzigingen in deze overeenkomst

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in de voorwaarden van deze overeenkomst. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen zijn. Uw voortgezet gebruik van onze website wordt beschouwd als aanvaarding van eventuele wijzigingen in de voorwaarden van deze overeenkomst.

Toegang tot onze website

Toegang tot onze website is toegestaan op tijdelijke basis en we kunnen onze Website of een deel daarvan zonder voorafgaande kennisgeving intrekken of wijzigen. We kunnen de toegang tot onze website periodiek opschorten om nood- of gepland onderhoud of om enige andere reden op elk moment uit te voeren. Toegang tot onze website is afhankelijk van de beschikbaarheid van het wereldwijde web en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot onze website als gevolg van omstandigheden buiten onze redelijke controle.

Wij hebben het recht om uw toegang tot onze website te allen tijde te blokkeren als u, naar onze mening, niet hebt voldaan aan de bepalingen van deze overeenkomst.

Wanneer u gebruikersgegevens, een wachtwoord of andere informatie hebt ontvangen als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, moet u vertrouwelijk met deze informatie omgaan. Wij hebben het recht om uw toegang tot onze website te allen tijde te blokkeren als u, naar onze mening, niet hebt voldaan aan de bepalingen van deze overeenkomst.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die noodzakelijk zijn voor toegang tot onze website. U bent er ook voor verantwoordelijk ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot onze site op de hoogte zijn van deze voorwaarden en zich eraan houden.

Ons materiaal

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze overeenkomst verlenen wij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepelijk, beperkt recht op toegang tot, inzage in en afdruk van een exemplaar van onze website en alle gegevens, informatie, softwaregrafieken, afbeeldingen, tekst, berichten en andere inhoud op onze website (“Materiaal”) op één enkel apparaat, strikt in overeenstemming met deze overeenkomst.

U mag onze website en het materiaal alleen bekijken, afdrukken en gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. U mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op onze website en het materiaal.

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en van het materiaal dat er op staat gepubliceerd. Wij behouden uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten van en naar onze website en van het materiaal voor en van uw gebruik van onze website en het materiaal is onderworpen aan de volgende beperkingen.

Het volgende mag u niet doen: (a) auteursrechtvermeldingen of andere eigendomsvermeldingen in het materiaal verwijderen; (b) het materiaal op enigerlei wijze wijzigen of reproduceren of publiekelijk tonen, uitvoeren, of distribueren of op andere wijze te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden; (c) het materiaal overdragen aan een andere persoon; (d) materiaal van onze website gebruiken op enigerlei wijze die inbreuk kan maken op een intellectueel eigendomsrecht, propriëtair recht of eigendomsrecht van ons of van een derde partij; (e) het reproduceren, wijzigen, weergeven, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, uitzenden, framen, communiceren aan het publiek of verspreiden onder derden van onze website en/of het materiaal op enigerlei wijze exploiteren; zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming (die naar eigen goeddunken kan worden onthouden).

Wanneer u een deel van onze website afdrukt, kopieert of download met schending van deze gebruiksvoorwaarden zal uw recht op het gebruik van onze website onmiddellijk worden beëindigd en moet u, naar ons goeddunken, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt retourneren of vernietigen.

Merken

Content Guru®, iACD®, NGware® en storm® zijn gedeponeerde handelsmerken van Content Guru Ltd.

storm ACT™, storm AHEAD™, storm ASK™, storm BPO™, BRAIN™, storm CENTREX™, storm CONTACT™, storm CRM™, storm DIAL™, storm DROP™, storm FAX™, storm FLOW™, storm INBOUND™, storm INTEGRATE™, storm LINK™, storm LOSS™, storm MASK™, storm MATRIX™, storm MEDIA™, NG Centrex™, NG Contact™, NG Dashboard™, NG Inbound™, NG Outbound™, NG PBX™, NG Provisioning Portal™ NG Recorder™, NG Service Builder™, NG Service Portal™, NG SIP™, storm NUDGE™, storm OUTBOUND™, storm PADLOCK™, storm PATROL™, storm PASS™, storm PBX™, storm PEP™, storm PEW™, storm PROTECT™, storm REACH™, stormRECORDER™, storm RESPONSE™, storm SHIELD™, storm SHOUT™, storm SIGN-IN™, storm SMS™, storm SNAP™, storm SOCIAL™, storm SPEAK™, storm STEER™, storm SURE™, storm TACTIC™, storm TRADE™, storm TRUST™, storm VIEW™ and storm WHO™ are trademarks of Content Guru Ltd.

DNX®, DTA®, iPath®, LOCK®, RedLink®, RedMatrix®, RedResponse®, RedSelector®, RedText®, Redwood Technologies®, RTComposer®, RTConductor®, RTInstantBilling®, RTMonitor®, RTPerformer®, RTSinfonia® en het Redwood-bedrijfslogo zijn gedeponeerde handelsmerken van Redwood Technologies Ltd.

Digital Network Xchange™, Intelligent Network Xchange™, INX™, RedAlert™, RedBanner™, RedCentrex™, RedContact™, RedDial™, RedFax™, RedMessage™, RedPBX™, RedRecorder™, RedRouter™ en RedSpeak™ zijn handelsmerken van Redwood Technologies Ltd.

Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Virussen, hacken en andere misdrijven

U mag onze websites niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logicabommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is, aan te bieden. U mag niet proberen om onbevoegd toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of enige server, computer of database aangesloten op onze website. U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service of een distributed denial-of-service aanval.

Door deze bepaling te overtreden, zou u een strafbaar feit plegen onder de Wet inzake Computermisbruik van 1990. We zullen een dergelijke schending melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en we zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. Bij een dergelijke schending zal uw recht op het gebruik van onze website onmiddellijk ophouden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze website of het downloaden van materiaal dat op onze website is geplaatst, of op een website die daaraan is gekoppeld.

Links naar onze Website

U mag linken naar onze homepage, mits u dit doet op een eerlijke en legale manier en geen schade toebrengt aan onze reputatie of er voordeel uit haalt. U mag niet linken op een zodanige wijze dat u enige vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging van onze kant suggereert waar er geen bestaat. U mag advertenties, auteursrechtvermeldingen of andere informatie die op onze website is gepubliceerd niet verwijderen of verduisteren door middel van framing of anderszins. Onze website mag niet worden geframed op een andere site.

Om elke twijfel te vermijden, mag u niet linken naar onze Website vanaf een linksite die seksueel of illegaal materiaal bevat of materiaal dat beledigend, intimiderend of anderszins aanstootgevend is.

Wij behouden ons het recht voor om de toestemming om te linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Sites en inhoud van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Als u besluit een site van derden te bezoeken, doet u dit op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of meningen die op dergelijke websites worden geuit. Links impliceren niet dat wij of onze website gelieerd zijn aan of geassocieerd zijn met dergelijke sites. Inhoud van derden kan op onze website verschijnen of kan toegankelijk zijn via links op onze website. Wij zijn niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor dergelijke inhoud.

Uitsluitingen en disclaimers

Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij alle garanties, voorwaarden, bepalingen, voorwaarden en verklaringen die anderszins geïmpliceerd zouden kunnen worden bij wet met betrekking tot onze website en het materiaal geïmpliceerd zouden zijn, uit en wijzen wij deze van de hand. Wij verklaren of garanderen niet dat onze website foutloos is, vrij van virussen of schadelijke componenten bevat, of dat defecten zullen worden gecorrigeerd.

Niets in deze Overeenkomst zal onze aansprakelijkheid uitsluiten voor: (a) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid; (b) frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; (c) opzettelijke persoonlijke verwerpelijke schending; en/of (d) iets anders dat niet kan worden uitgesloten of beperkt door ons onder Engels recht.

Wij zijn niet aansprakelijk onder deze Overeenkomst voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade die door een gebruiker wordt geleden in verband met onze website of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik of de gevolgen van het gebruik van onze website, websites waarnaar wordt gelinkt en alle materialen die erop zijn geplaatst, inclusief:

  1. verlies van inkomsten of inkomsten;

  2. verlies van handel;

  3. verlies van winst of contracten;

  4. verlies van verwachte besparingen;

  5. verlies of misbruik van gegevens;

  6. verlies van goodwill; of

  7. verspilde management- of kantoortijd,

hetzij op basis van contractbreuk, garantie, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins, ook al wordt u op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Het materiaal is niet bedoeld om te leiden tot advies waarop vertrouwd moet worden. Het vertrouwen op een dergelijke mening, advies, verklaring of andere informatie is op eigen risico. U moet professioneel of specialistisch advies inwinnen voordat u enige actie onderneemt, of hier juist vanaf ziet, op basis van de inhoud op onze website.

Wij wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeien uit het vertrouwen dat een bezoeker van onze Website of iemand die op de hoogte is van de inhoud van het materiaal heeft gesteld.

Het materiaal kan onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. Hoewel wij, binnen redelijke grenzen, ons best doen om de informatie op onze website te updaten, verklaren we niet en geven we geen garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze website juist, volledig of up-to-date is.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, fouten of weglatingen in enig deel van onze website te corrigeren en wijzigingen aan te brengen in de functies, functionaliteit of inhoud van onze website op elk moment. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken documenten, informatie of andere inhoud op onze website te bewerken of te verwijderen.

Wettelijke naleving en toepasselijk recht

U dient zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in verband met uw gebruik van onze website en het materiaal dat op de website staat.

Het recht van Engeland en Wales is van toepassing op deze Overeenkomst en deze Overeenkomst wordt geïnterpreteerd naar Engels recht. Elk geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst is onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken.

Als u zich zorgen maakt over materiaal dat op onze website staat, neem dan contact op met info@contentguru.nl.

Bedankt voor uw bezoek aan onze website.